חילופי מנכ"ל

לאחר שנה משמעותית, דני וינטראוב סיים את תפקידו בעמותה ובמקומו נכנס ציון גבאי. 
ציון מלווה את העמותה עוד מימי הקמתה ובשנתיים האחרונות היה חלק מהוועד המנהל את העמותה. 
אנו בטוחים כי בהובלתו נוכל לכבוש פסגות חדשות ולהעמיק את השפעתנו ונגיעתנו בבני הנוער.