כנס "אתגר במדבר"

השנה יעסוק הכנס במוטיב "עכבות ועקבות" בשל ההבנה כי מוטיב זה הוא חלק בלתי נפרד מהעבודה הטיפולית במסעות דרך לוטן.

מרגע היציאה שלנו למסע סוגיית ה"עכבות ועקבות" נרקמת ומתפתחת. התהליכים הנפשיים וההתפתחותיים מושפעים הן מאינטראקציה פנימית והן מתקשורת עם הסביבה החיצונית שכוללת בני אדם נוספים, חיות צמחים ועוד. החקירה הפנימית והתקשורת עם הסביבה מביאים יחד לתהליך צמיחה והתפתחות בחיינו.

המוטיב של "עכבות ועקבות" מאפשר התבוננות בעצמנו ובסובב אותנו בטבע ובמעגל החיים. בכנס הקרוב אנו נעמיק בסוגיה זו במרחב הטיפול, בשטח ובטבע. הכנס יתמקד בנושא מול ההקשרים האנושיים, הסביבתיים בטבע ובמרחב הטיפולי והשינוי התוך אישי אשר מתקיים מהנגיעה בקשרים אלו.

לתוכניית כנס "אתגר במדבר"

להרשמה

פרטים לוגיסטיים